Amaroth
http://amaroth.org/forum/

Dieven van Konigsberg
http://amaroth.org/forum/viewtopic.php?f=59&t=921
Page 18 of 18

Author:  Lavinia [ Mon 08 Apr 2013, 17:11 ]
Post subject:  Re: Dieven van Konigsberg

De avond was ingevallen. Toen een dreun alle jongeren in de tunnels deed opschrikken. BAF-KEDENGENDENG.
Het lawaai was oorverdovend en de jongsten begonnen automatisch te jammeren. Een tuut nam bezit van de oren van Jingsy, die op dat moment nog in de kring zat waarin hij vergaderde. Nog een dreun.
BANG-KEDENG
Dit leek niet goed. "Jesse check de oostelijke tunnel!" Hij wees de goede richting op en keek tegelijk naar de jongen om zo ook wanneer hij hem niet kon verstaan nog snapte wat er bedoeld werd. De blikken gingen automatisch toch naar hem toe. "Kira pak de kleintjes. Vi help haar. De rest controleer de gangen en begeleid iedereen naar elders."
Zelf haastte hij zich naar zijn slaapvertrek en greep, geholpen door zijn schaduw, snel wat spullen bij elkaar.
BAM
Één luide knal schalmde toen door de ruimte. Snel om zich heen kijkend door de ruimte, zag hij nog enkelen treuzelen bij hun spullen. "Pak Jamey! Rennen!" riep hij, terwijl opeens een ratelend geluid de ruimte vulde. Zelf greep hij de hand van een tienjarig meisje vast, die haar eigen spulletjes bij elkaar aan het grijpen was, en trok haar mee. Gevieren renden ze naar de noordelijke gang. Er was een opstootje bij de uitgang ontstaan, waar de groep zich over de muur moest zetten om de rest van de straten in te kunnen. Kira tilde elke jongeling één voor één op de muur. Terwijl er een krakend geluid uit de tunnel kwam, wisselde hij een blik met zijn schaduw. "Kira ga op de muur zitten. Ik zal ze opvangen" Beiden sprongen ze naar de rand van het muurtje en trokken zich erop, waarna Jingsy zich liet vallen. Kira ving elk kind op waarna ze ze zonder een blik erop te werpen direct achter zich naar Jingsy liet vallen. Vijf gevangen kinderen later, kwamen de laatsten zelf over de muur zetten. Vi had blijkbaar de kust verkent en kwam nu terug aanzetten.
"Er is niet veel te horen hierboven, J. De straten rammelen meer naar het oosten. Ik stel voor dat we naar de meest noordelijke krotten gaan."
"Oké. Het worden de noordelijke krotten!" riep Jingsy achterom, terwijl Vi en hij beiden een stel kinderen op de schouder wierpen en de rest tot rennen aanmaanden. Hij rende de straat uit.

Ondertussen zat Kira echter nog op het muurtje. "Jesse, B, Myrre en Samuel missen nog" riep ze naar beneden. "We kunnen niet wachten, Kira! Als de boel instort..."
"Maar de kleintjes" piepte het blonde meisje. Op dat moment kwam er nog een gedaante uit de tunnel gerend.
"Het stort in!" gilde het kind zwart beroet. Kira trok het kind naar boven, terwijl die automatisch al naar haar toe sprong. Het meisje liet zich zelf weer naar beneden vallen. "Het stort in" zei ze nogmaals met tranen in haar ogen.
"We moeten weg, Kira." Vertwijfeld keek ze nog een keertje naar de ingang.
Na wat een eeuwigheid leek, liet ze zich ook zakken en gedrieën renden ze naar het einde van de straat. Nog een gigantische dreun galmde achter hen aan, waardoor ze bijna tegelijkertijd struikelden, zich weer oprichtten en weer doorrenden. "Noordelijke krotten" werd er gehijgd.

Page 18 of 18 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/